INTERNETBERICHT NUMMER 1.  MIND CONTROL                 C. Willem Teunisse.      Onwetendheid is de grootste vijand van de mens.

                                                                                         

MIND CONTROL

De strijd om de controle over het menselijk verstand.

 

 

 

MINDCONTROL: EEN KORT OVERZICHT. 

De koude oorlog had een onwaarschijnlijk slagveld namelijk de strijd om het menselijk verstand. In een uiterst geheime CIA memo uit juni 1951, werd de noodzaak uitgelegd aangaande: ďHet ontwikkelen van wetenschappelijke methodes voor het controleren van het menselijke verstandĒ.

Het testen van deze "wetenschappelijke" methodes werd door psychiaters, psychologen en gedragswetenschappers gedaan en vereiste vele duizenden mannen en vrouwen als proefobject. Buiten hun medeweten en zonder hun toestemming, werden zij het slachtoffer van barbaarse. gruwelijke experimenten en dat allemaal uit naam van de nationale veiligheid. Het waren stuk voor stuk experimenten die de proefpersonen ernstig beschadigden. De uitvoerders gaven echter niets om de slachtoffers die aan hun experimenten onderworpen werden. 

De menselijke proefkonijnen werden onderworpen aan; elektroshocks, hypnose en door drugs veroorzaakte hallucinaties. Gevangenen werden soms 80 dagen lang volgestopt met LSD,  patiŽnten in psychiatrische inrichtingen werden zwaar gedrogeerd, de kansarmen uit de samenleving en bordeelbezoekers onderwierp men in het geheim aan testen. Werkelijk iedereen liep de kans, om zonder zijn medeweten, te worden gebruikt in onderzoeken naar de invloed van drugs zoals LSD, Mescaline en Marihuana op hun gedrag.

Het doel van deze experimenten was om vast te stellen of het menselijke verstand door het gebruik van uitwendige krachten als drugs, elektroshocks en hypnose onder controle kon worden gebracht.

Geclassificeerd als "topgeheim", werden de mindcontrol programmaís financieel ondersteunt door de Amerikaanse overheid.  

Deze onmenselijke experimenten werden in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw op grote schaal toegepast.

   

DE WERKING VAN HYPNOSE TECHNIEKEN.

Volgens hypnotiseurs zijn er voor 22% van de bevolking geen bijzondere fratsen nodig om hen onder hypnose te brengen. Dit percentage is gevoelig voor hypnotische suggestie en reageert daar gemakkelijk op.

Als je aan deze hypnotische staat drugs toevoegt om het onderbewustzijn te openen, zal de impact van het commando zich dieper nestelen en een groter en langduriger effect veroorzaken, zelfs als dit commando ingaat tegen de overtuiging of veiligheid van de persoon.

Voeg aan die drugs vervolgens hevige en intense pijn toe op het moment dat de persoon opdrachten krijgt, dan zal het persoon daarna dit commando achteraf blijven opvolgen. Hij zal dit zelfs doen als het commando hem de dood injaagt.

Deze vorm van geestesbeÔnvloeding is werkzaam op 100% van de bevolking. Pijn, drugs, hypnose (PDH), is een sinistere vorm van hypnose, waar het grote publiek over het algemeen niet van op de hoogte is. 

Elk persoon die een pijn, drugs, hypnosebehandeling heeft ondergaan kan de opdracht krijgen om te moorden, wie te vermoorden en wat hij achteraf voor een verklaring daarover geeft en deze vervolgens als een robot uitvoeren. 

Hypnose: de kracht van suggestie en het aanbrengen van de persoonlijkheid en de verlangens van de hypnotiseur op een dusdanig niveau dat de persoon hierover geen keuzevrijheid heeft.

   

MINDCONTROL DOOR DE GEHEIME DIENSTEN.

Hypnose was een techniek waarover, rond 1820 al aan de koning van Frankrijk, werd gerapporteerd dat het gevaarlijk was. Het "kon leiden tot het uitoefenen van controle over individuen".

Wat door de ťťn werd gezien als potentieel gevaarlijk, werd door anderen beschouwd als  een "potentieel voordeel". De geheime diensten zagen hier een mogelijkheid voor het creŽren van superspionnen, super geheimagenten en een methode om mensen handelingen te laten verrichten, die ze normaal zouden weigeren. 

Via hypnose, hersenspoeling of mindcontrol, creŽer je een nieuwe identiteit in een persoon en deze nieuwe identiteit kan gebruikt worden voor allerlei activiteiten in het veld. 

   

DUIVELSE TECHNIEKEN.

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werden er in Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten, drugs en hypnose gebruikt als hulpmiddelen bij ondervragingen. 

Het meest gevorderde onderzoek werd in die tijd echter gedaan in de voormalige Sovjet Unie. Daar werd onderzocht of je met het implanteren van valse herinneringen in een persoon, ook zijn emotionele toestand kon veranderen. 

Ook de nazi's deden uitgebreid onderzoeken in concentratie kampen waar ze testpersonen in overvloed hadden. Eťn van de testen was erop gericht, om een gevangene onder drugs en hypnose zover te krijgen dat hij een medegevangene  vermoordde. 

Deze criminele experimenten op menselijke slachtoffers zorgde ervoor dat in 1947 internationale afspraken gemaakt werden om dit soort experimenten in de toekomst te voorkomen. Ze werden opgenomen in de Neurenbergcode. 

Regel 1 van deze code is: De toestemming van de persoon is absoluut essentieel.

Tussen 1947 en 1949 hielden de verschillende geheime diensten zich aan deze code en experimenteerde men alleen met vrijwilligers. Dit was echter van korte duur en de Neurenbergcode werd daarna al snel volledig genegeerd. 

Deze criminele en onmenselijke nazi experimenten op menselijke slachtoffers leidden tot het opstellen van de Neurenberg Code.  

   

DE ROL VAN PSYCHIATRISCHE INSTITUTEN.

De CIA startte een groot aantal mindcontrol programma's en ze betaalden enorme bedragen aan verschillende instituten voor onderzoek naar gedragsmanipulatie. 

Psychiatrische instituten waren de favoriete testgebieden voor de CIA. PatiŽnten kregen enorme hoeveelheden drugs toegediend die het bewustzijn veranderenden. Als deze patiŽnten vervolgens klaagden dat ze het idee hadden dat ze gehersenspoeld waren, kon dat gemakkelijk als "gekte" worden afgedaan.

Eťn van de meest bizarre voorbeelden was psychiater Dr. Ewin Cameron. Hij ontwikkelde een methode van drie stappen om de persoon te herprogrammeren. 

Hij bracht met drugs, patiŽnten in een wekenlange slaap en gebruikte naast de drugs, elektroshocks om de herinnering van de persoon te "wissen". Vervolgens "herschreef" hij gedurende drie weken het standaard gedachtepatroon met commando's en opdrachtzinnen op continu doorlopende tapes die de patiŽnten in bewusteloze toestand moesten aanhoren. In deze periode werden ook drugs en shocks toegediend. Daarna werden zijn onwetende slachtoffers wekenlang zwaar gedrogeerd gehouden, zodat ze de gehele hersenspoelbehandeling zouden vergeten. 

Ewin Cameron was een wereldberoemd psychiater. 

Hij was de grondlegger van de World Psychiatric Association, de Canadian Psychiatric Association en voorzitter van de American Psychiatric Association. 

Hij overtrad met zijn experimenten op onwetende patiŽnten, elke bestaande medische en ethische code. 

   

HERSENSPOELING NU.

Het proces van beÔnvloeding en hersenspoeling hoeft geen moeilijke of complexe ingreep te zijn. Om het systeem van  beÔnvloeding beter te begrijpen, is het handig om wat meer te weten over emoties. 

1. Mensen vertonen een gedrag dat voortkomt uit emoties. Als je invloed kan uitoefenen op de emotie, kan je het gedrag van zowel individuen als groepen beÔnvloeden. 

2. Emoties verlopen volgens een vaste en voorspelbare volgorde. 

De hogere emotionele zone bevat emoties zoals; interesse en opgewektheid. In deze zone zijn personen constructief en actief. De middelste zone bevat tonen als boosheid en vijandigheid. Hier vertonen mensen vaak de neiging om idealen, spullen, personen en relaties stuk te maken. De laagste emotionele zone bevat angst, verdriet en apathie. Deze laatste drie emoties vormen de apathische zone. Hier kijk je naar emoties die ervoor zorgen dat mensen nauwelijks handelen en hun hoop vestigen op ingrijpen en hulp van anderen.  

Een persoon, groep of samenleving die in een lagere emotionele staat van apathie, verdriet of angst verkeert is bevattelijk voor hypnotische suggesties.

Als de persoon, de groep of de samenleving een apathische houding jegens het leven krijgt, bestaat er een voortdurende bezorgdheid over het eigen voortbestaan. Als de persoon of groep vervolgens wordt geconfronteerd met steeds dezelfde boodschap, zal deze op hypnotisch niveau binnenkomen. De persoon of groep zal zich er niet tegen verzetten.

Dat is alles. Dit is hoe het gedaan wordt. Kijk, lees en luister naar wat de media ons voorschotelen. Dreigend terrorisme, ziekten, misdaad, oorlog, natuurrampen, economische malaise enz. 

Overzicht van opeenvolgende emoties.

De radio, televisie, kranten en tijdschriften, vervullen een belangrijke rol in het verontrusten (hersenspoelen) van het grote publiek.

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR DE OORSPRONKELIJKE WEBSITE

KLIK HIER VOOR EEN PRINTVERSIE VAN DE TEKST.