Een verklarend voorwoord door C. Willem Teunisse

Over ons

 

 
                               

 

 

C. WILLEM TEUNISSE, PSYCHBUSTER

 

Ik ben C. Willem Teunisse en ik ben samen met mijn vrouw, achtenhalf jaar als vrijwilliger werkzaam geweest bij het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens. Dit is een waakhond groep die het onrecht en de misstanden in de psychiatrie, aan de kaak stelt, openbaart en met alle wettelijke mogelijkheden bestrijdt. 

Ik ben overtuigt antipsychiatrie geworden na acht jaar intensief onderzoek. Ik ben van mening dat deze groep krankzinnig veel macht heeft om naar eigen goeddunken en met niet meer dan een opinie om het te rechtvaardigen, mensen mag oppakken, opsluiten en binnenkort afgedekt door de wet, gedwongen mag behandelen met bewustzijnsveranderende "medicatie" of elektroshocks. 

Naar mijn idee heeft de psychiatrie in haar historie te vaak bewezen onbetrouwbaar en onethisch te zijn en verdient zij de macht en geld niet die zij zich door politiek gemanipuleer heeft verworven.  

Zij lijft elk vakgebied, (zoals de verslavingszorg en de zorg voor geestelijk gehandicapten) zonder wetenschappelijk bewijs dat ze er iets aan kunnen verbeteren, arrogant in als haar specialiteit. 

Zij verwerpen elke vorm van tegenstand en plaatsen werkende alternatieven  in een kwaad daglicht. En... de politiek vertrouwd blind op haar "deskundigheid". 

Pas wanneer mensen zelf, of één van hun familieleden of vrienden, te maken krijgen met de verstrekkende gevolgen van een psychiatrisch stigma, worden zij zich bewust van de macht van deze beroepsgroep die niets geneest maar slechts gedrag en emotie onderdrukt en niets wetenschappelijk kan onderbouwen. .  

 

 

  INTERNETBERICHT.

Het is goed om af en toe wat van de gegevens die je hebt op een rijtje te zetten. Om de gegevens niet verloren te laten gaan, leek het een goed idee om ze voor het algemeen nut, onder de naam "INTERNETBERICHT"  op het net te publiceren. 

De eerste is een feit. 

Hij heet "MIND CONTROL" en gaat over de sturing die de verschillende machthebbers (links en rechts, religieus en niet religieus, rijk en arm) over het volk hebben uitgevoerd. Ook hier vinden we weer de psychiaters en psychologen die zich verdringen om, ten koste van gewone burgers, op barbaarse wijze, goed betaalde onderzoeken te mogen doen.

Klik hier om internet bericht  nr. 1 te lezen.

Klik hier om internet bericht  nr. 2 te lezen.

   

 

DE GGZ VIERT HAAR 10-JARIG BESTAAN, REDEN VOOR EEN FEESTJE???

In 1996 waren er in Nederland 600.000 mensen onder psychiatrische behandeling en kregen voor hun vermeende stoornissen de daarbij behorende bewustzijnsveranderende "medicijnen". Inmiddels slikken 1 op de 5 personen in Nederland één of ander psychiatrisch middel (ruim 3 miljoen mensen). 

Inderdaad, 10 jaar Geestelijke Gezondheidszorg is reden voor een feestje... voor de psychiatrie, de farmaceutische industrie en een ieder met verstrengelde en/of financiële belangen.

 

 

  NOG ÉÉN "FRAAIE" UITSPRAAK DIE IK U NIET WIL ONTHOUDEN.

“Patiënten zijn niets anders dan uitschot. Het enige nut dat ze hebben is dat ze ons voorzien van een inkomen en studiemateriaal. Hoe dan ook, we kunnen ze niet helpen”. 

Sigmund Freud, psychoanalyticus.

   

 

TOT SLOT:

Ik vind dat de psychiatrie verantwoordelijk is voor de ontwrichting van onze maatschappij. Ik weet dat de plannen hiervoor reeds in het begin van de vorige eeuw zijn uitgebroed. Ik zie dat deze plannen nog steeds worden uitgevoerd (morele verloedering, geweld, drugs, seks zonder liefde, een jeugd zonder toekomst, ruim 3 miljoen mensen gediagnosticeerd als "geestelijk gestoord" etc.). 

Maar u raadt het al, ook mijn gedachte hierover is een "geestelijke stoornis" volgens de de psychiatrie.