Een verklarend voorwoord door C. Willem Teunisse

Onze producten.

 

 
                               

 

 

 

PRODUCTEN DIE U AAN DE FEITEN HELPEN OM NIET LANGER MACHTELOOS TE STAAN.

 

Nu te koop de DVD:                                                                    ďPSYCHIATRIE, EEN INDUSTRIE DES DOODSĒ.

Door zeldzaam historisch en eigentijds materiaal en interviews met meer dan 160 artsen, advocaten, pedagogen, overlevenden en deskundige op het gebied van de geestelijke gezondheidszorgindustrie en haar schandalen, werpt deze boeiende documentaire een licht op de waarheid over de wrede pseudowetenschap, psychiatrie genaamd, en de miljardenfraude die in deze bedrijfstak wordt gepleegd.

Wij vinden dat u het recht heeft om de naakte, harde feiten te kennen over de psychiatrie, haar beoefenaars en de bedreiging die ze vormen voor onze kinderen, Deze DVD, die twee uur duurt en Nederlands is ondertiteld, is niet geschikt voor kinderen. Vele stukken van de film, die afkomstig zijn uit de archieven en huidige films van psychiaters en psychologen, tonen hun werk en zijn bijzonder realistisch.

De schadelijke en fatale "behandelingen" van de psychiatrie zijn inmiddels berucht. Psychiaters beweren dat hun methoden veranderd zijn. Deze schokkende DVD toont u de feiten.

U kunt de DVD bestellen door onder vermelding van ďDVDĒ, 20 euro (inclusief verzendkosten) over te maken op bankrekening: 54.76.86.943 ten name van NCRM, Postbus 36000, 1020 MA  Amsterdam.. Als u ons uw adres stuurt dan krijgt u de DVD + bijbehorende brochure zo spoedig mogelijk toegestuurd.

   

 

Het filmpje hiernaast is de introductie van de DVD. 

Het materiaal op de DVD is natuurlijk wel ondertiteld.

 

 

   

LET OP.

ALS U DE VOLGENDE BROCHURES WILT LEZEN (OF DOWNLOADEN), HOEFT U SLECHTS OP DE PLAATJES NAAST DE TEKST TE KLIKKEN. 

U WORDT DAN VERBONDEN MET DE SITE VAN HET NCRM WAAR U  DIT KUNT DOEN. 

   

 

ALLES OVER CCHR EN HAAR DOELSTELLINGEN

CCHR INTERNATIONAAL

"We zouden CCHR eer moeten betuigen, dit is werkelijk de groep die voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid een georganiseerde, politieke, sociale en internationaal betekenisvolle stem laat klinken om de psychiatrie te bestrijden. 

Dit is sinds mensenheugenis nog nooit eerder gebeurd." 

Thomas Szasz M.D. Emeritus Hoogleraar in de psychiatrie.

 

   
CHAOS EN TEREUR Het product van de psychiatrie

CHAOS EN TERREUR

"Door drugs te gebruiken kan een bekwame hersenspoeler eerst een hypnotische trance aanbrengen. 

Vervolgens heeft hij de keuze uit verschillende technieken om gedrag te modificeren, waarbij drugs het effect vergroten. 

Op zichzelf hebben drugs een onvoorspelbaar effect op het verstand als er geen suggesties worden gegeven, maar wanneer drugs worden gecombineerd met hypnose, kan iemand omgevormd worden tot een punt waarop hij zichzelf niet meer herkent." 

Walter Bowart. Schrijfer van "Operation Mind Control".

   
DE WERKELIJKE CRISIS in de geestelijke gezondheidszorg

DE WERKELIJKE CRISIS

"Samengevat is het creŽren van lijsten met psychiatrische "ziekten", het formaliseren en het toevoegen van codes die ervoor zorgen dat de verzekeringen uitbetalen, niets anders dan een winstgevende truc die de psychiatrie voorziet van een wetenschappelijk aura. 

De daders voeden zich, natuurlijk, uit de publieke trog." 

Dr Thomas Dorman. Lid van het Royal College of the United Kingdom and Canada.

 

   
VDE WREDE REALITEIT Schadelijke psychiatrische "behandelingen"

DE WREDE REALITEIT

Elektroshockbehandeling: "Er is een hoop hersenbeschadiging, er is geheugenverlies, de sterftecijfers gaan omhoog, het aantal zelfmoorden gaat niet naar beneden. 

Als dit het resultaat is van een grondig onderzoek, dan zou de conclusie moeten zijn dat ECT niet meer toegepast zou moeten worden... 

Ik zie niet in waarom we het zouden moeten blijven doen. 

Ik begrijp er niets van." 

Dr Collin Ross. Psychiater en schrijver uit Texas, 2004.

 

 

DE SAMENLEVING GERUŌNEERD Gedwongen medische "zorg"

DE SAMENLEVING GERUŌNEERD

"Het is niet eerlijk om te doen alsof gedwongen hulp voor geestelijk gestoorden altijd goed voor ze is en dat het niet toepassen van dwang hetzelfde is als "zorg onthouden"... 

De geschiedenis leert ons uit te kijken voor weldoeners die ons van de vrijheid beroven."

Thomas Szasz M.D. Emeritus Hoogleraar in de psychiatrie.

 

 

 

DODELIJKE DWANGMAATREGELEN Mishandeling als "therapie" in de psychiatrie

DODELIJKE DWANGMAATREGELEN

"Laten we duidelijk zijn: psychiatrische hulp wordt niet geacht patiŽnten te doden en niemand verwacht dat er patiŽnten doodgaan in psychiatrische ziekenhuizen. Dit is wat er elke dag, in stilte, onder het toeziend oog van psychiaters gebeurt in psychiatrische instellingen over de hele wereld. 

Psychiatrische dwangmaatregelen kwalificeren zich in alle aspecten als "mishandeling en lichamelijk geweld" behalve dan dat zij wettelijk zijn toegestaan. Hierdoor overlijden er een paar duizend mensen per jaar." 

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

   
EEN GODDELOZE AANVAL Psychiatrie versus religie

EEN GODDELOZE AANVAL

Meer dan een eeuw lang is de mens onwetend het proefkonijn geweest in een moedwillig experiment van "maatschappij vorming" dat in de hel bedacht was. 

Dit experiment omvatte tevens een aanval op de essentiŽle religieuze en morele steunpunten van de maatschappij. 

Het zit verraderlijk achter ons maatschappelijke verval. 

 

   
GROOTSCHALIGE OPLICHTERIJ De psychiatrie is een corrupte industrie

GROOTSCHALIGE OPLICHTERIJ

"Bij iedere onderneming komt er een moment waarop geld erin steken met de vage hoop dat er toch nog iets uitkomt, zonder meer slecht zakendoen wordt. 

In het geval van de psychiatrie lijkt het er echter op dat we letterlijk geld aan het wegsmijten zijn geweest. Ze genezen niemand - ze creŽren meer stoornissen, ze vragen om steeds meer fondsen, frauderen steeds meer. 

We betalen echter niet alleen in euro's, maar ook in mensenlevens." 

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

   
HET BEDROG ROND AFKICKEN Psychiatrische zwendel met drugs

HET BEDROG ROND AFKICKEN

"De behandeling van verslaving in handen van de psychologie en de psychiatrie, is duidelijk een operatie die het eigen falen negeert. 

In feite leidt dat falen tot meer inkomsten. hun programma's zijn gebaseerd op voortdurend herstel en er wordt ook uitgegaan van terugval. 

Terugval wordt gebruikt als argument voor verdere subsidies..." 

Dr, Tana Dineen, Ph.D. Schrijfster van "Manufacturing Victims"

 

   
HET CREňREN VAN RACISME Het verraad van de psychiatrie

HET CREňREN VAN RACISME

"Psychiatrische programma's en drugs hebben onze binnensteden vernietigd en actief bijgedragen aan de criminalisering van onze jongeren.

Dat alles omdat het de psychiaters en psychologen werd toegestaan om rachitische gedragscontrole uit te oefenen en racistische experimenten in onze scholen te doen, in plaats van de leraar gewoon les te laten geven."

Isaac Hayes. Componist

 

   
HET RECHT ONDERMIJND De psychiatrie besmet het rechtssysteem

HET RECHT ONDERMIJND 

Toen psychiaters het justitiŽle systeem betraden, gebruikte ze als voorwendsel dat zij de mens begrepen. 

Niet alleen zouden zij weten waarom de mens deed wat hij deed, zij waren ook degenen die wisten hoe ze zijn lot moesten verbeteren. 

Dit was een leugen. 

De psychiatrie heeft de kans gehad om zich te bewijzen, maar heeft in plaats daarvan bewezen een kolossale mislukking te zijn.

 

   
HET SCHADEN VAN ARTIESTEN De psychiatrie vernietigt creativiteit

HET SCHADEN VAN ARTIESTEN                                                               De psychiatrie vernietigt creativiteit.

"Of het nu amusement of nieuws is, de televisie is dol op alles wat met psychiatrie of psychologie te maken heeft. 

Ze vinden het boeiend en ze hebben er een heilig ontzag voor.

Praatprogramma's, nieuwsbulletins en documentaires, ze zitten allemaal vol met "deskundigen" die alles presenteren als feit, terwijl het waarschijnlijk allemaal verzinsels zijn." 

Thomas Szasz M.D. Emeritus Hoogleraar in de psychiatrie.

   
HET SCHADEN VAN DE JEUGD De psychiatrie vernietigt kinderen

HET SCHADEN VAN DE JEUGD

Psychologische schoolprogramma's hebben "een massale inbreuk op het gezin en op de rechten van individuele leerlingen gemaakt door middel van psychologische programma's en experimenten in het onderwijs en een breed scala van technieken voor gedragsaanpassingen.

De traditionele interesses en rechten van ouders zijn met voeten getreden door de bewering dat professionals beter weten hoe je kinderen op moet voeden dan de ouders zelf."

William Bonner.  Rutherford Institute .

 

   
KINDEREN AAN DE DRUGS De psychiatrie vernietigt kinderlevens

KINDEREN AAN DE DRUGS 

"Voeg een waarde systeem dat zich niet uitspreekt over goed en kwaad samen met een zware nadruk op het "educatieve" gebruik van psychiatrische middelen die geweld veroorzaken en je creŽert een kruitvat dat wacht op een vonk." 

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

   
MISHANDELING VAN OUDEREN Wrede programma's in de geestelijke gezondheidszorg

MISHANDELINGEN VAN OUDEREN

"Voor psychiaters is een "geestelijke stoornis" een ziekte, waar ze veel geld aan verdienen, waar ze geen oplossingen voor hebben maar waar ze opgewekt recepten voor blijven uitschrijven, zoals psychotrope drugs of elektroshock behandelingen.

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

 

 

 

PSEUDO-WETENSCHAP De valse diagnoses van de psychiatrie

PSEUDOWETENSCHAP

"Heb je ooit gehoord van de volgende geestelijk stoornissen: ontwrichtende gedragsstoornis, stoornis in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, cafeÔne vergiftigingsstoornis, de niet meewerken met de behandelingstoornis, de nicotine ontwenningsstoornis als geestelijk probleem.

Dat zijn enkele van de 374 geestelijke stoornissen die (wetenschappelijk onbewezen) opgesomd worden in de DSM IV, het psychiatrisch handboek van de American Psychiatric Association. 

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

 

 

PSYCHIATRIE zet de wereld aan de drugs

PSYCHIATRIE ZET DE WERELD AAN DE DRUGS

"Er lijkt geen einde te komen aan het aantal complexe problemen dat veroorzaakt wordt door ons misplaatste vertrouwen in psychiaters, hun diagnostische absurditeiten en hun bewustzijnsveranderende drugs.

Er is al onmetelijke schade toegebracht aan individuele personen en de samenleving."

Jan Eastgate, woordvoerder  van de Citizens Commission on Human Rights International.

 

 

 

PSYCHIATRISCH BEDROG De ondermijning van de geneeskunde

PSYCHIATRISCH BEDROG

"Het wordt tijd dat de psychiater weer arts wordt, geen koffiedik kijker , priester of pillendraaier maar gewoon arts."

Dr Sidney Walker III. Psychiater en neuroloog, 1996.

 

 

 

SCHIZOFRENIE Een "ziekte" die winst oplevert voor de psychiatrie

SCHIZOFRENIE

"Houd ermee op om mensen met schizofrenie te vertellen te vertellen dat ze lijden aan teveel (chemische) activiteit en dat psychiatrische drugs deze chemicaliŽn in de hersenen weer in evenwicht brengen.

Dat hele verhaal is een vorm van medische fraude en het is onmogelijk je voor  te stellen dat een andere groep patiŽnten, met bijvoorbeeld kanker of hart en vaatziekten, op zo'n manier bedrogen wordt." 

Robert Whitaker. Schrijver van "Mad in America, 2002.

 

 

 

VERKRACHTING IN DE PSYCHIATRIE Mishandeling van vrouwen en kinderen

VERKRACHTING IN DE PSYCHIATRIE

"De aanname dat seksueel contact... therapeutisch zou kunnen zijn voor een patiŽnt is egoÔstisch en dom.

Het gebruik van dit argument om seksuele contacten mee te rechtvaardigen, is onlogisch en immoreel.

Thomas Szasz M.D. Emeritus Hoogleraar in de psychiatrie.

 

 

PSYCHIATRIE, EEN INDUSTRIE DES DOODS.

DE TENTOONSTELLING, NU OOK IN NEDERLAND  

 

Vanaf 14 februari t/m 27 februari 2008.

Toegang gratis

In het Post CS gebouw Amsterdam

Dagelijks geopend van 9.30 tot 21.00  

 

U vindt de tentoonstelling op de begane grond, rechts om de hoek

(ongeschikt voor kinderen onder 12 jaar)

 

 

 

 

 

Ook voor de vier brochures die u links naast aantreft, geldt dat u de printbare versie krijgt door op de plaatjes van de desbetreffende brochure te klikken.